Vabljeni k podpisu Listine raznolikosti, nagovor Barbare Zupančič- direktorice Listine

Novice

/Novice

Vabljeni k podpisu Listine raznolikosti, nagovor Barbare Zupančič- direktorice Listine

Vabljeni k podpisu Listine raznolikosti, nagovor Barbare Zupančič- direktorice Listine

👣Včasih so prvi koraki najtežji.👣
Enako velja pri uvajanju novih delovnih procesov, idej in napredne tehnologije v naše organizacije.
Poskrbeti, da bo organizacija vključujoča in imela razvito politiko raznolikosti, pa ni tako zelo težko, če ti pri tem nekdo pomaga.
🎈Listina raznolikosti, je morda ravno tisto kar vaša organizacija potrebuje. 🎈
S podpisom Listine raznolikosti se boste pridružili organizacijam,

Snemanje intervijujev za projekt WIC

Za nami je še eno snemanje za projekt WIC- Workplace Inclusion Champion, ki smo ga opravili v Ljubljani.

☺️ Pridružile so se nam tri čudovite dame, ki so z nami delile svoje zgodbe in izkušnje. Navdušeni smo nad projektom, ki nastaja. ☺️

Več o projektu WIC si lahko preberete na

WORKPLACE INCLUSION CHAMPION

Kmalu vas seznanimo s programi, ki nastajajo v treh državah, prav ta trenutek

Preliminarno poročilo – projekt WIC

Zavod Šentprima (Listina raznolikosti Slovenija), vodilni partner WIC in partnerja iz Hrvaške, HR PSOR (Hrvaška listina raznolikosti) in Romunije –  Forum for international Communication (Romunska listina raznolikosti) smo pripravili Preliminarno poročilo 95 organizacij podpisnic iz Slovenije, Hrvaške in Romunije v več kot 16 panogah.

Poročilo vključuje dragocene informacije o obstoječih programih učenja/usposabljanja, ki so jih razvile druge listine raznolikosti v Evropi, pa tudi vrsto evropskih in drugih virov, povezanih z moduli za usposabljanje na področju D&I, ki bodo razviti v okviru tega regionalnega partnerstva.

Intervju-Plinovodi d.o.o.

“We want to foster an environment that enables diversity and allows all our employees to feel empowered, valued, respected and safe. Diversity and high-value of each person’s individuality was always a part of culture in an informal way and we consider that inclusiveness and equal opportunity are very important factor in creating positive work environment.”

mag. Sarah Jezernik, namestnica glavnega direktorja, PLINOVODI D.O.O.

 

Sarah Jezernik (foto: Plinovodi d.o.o.)

 

Intervju – Mestna občina Ljubljana

“By raising awareness on the topic such as equality and respect we are creating a more inclusive and friendly and creative environment for all the employees.”

dr. Simona Topolinjak, podsekretarka, Mestna občina Ljubljana

 

Listino raznolikosti za MOL prevzema Tilka Klančar, vodja Oddelka za zdravje in socialno varstvo (foto: A. Križ)

 

Could you share with us some key milestones in the D&I journey of your company?

Intervju – EOS KSI d.o.o.

“Pomembno je, da izzive pogledamo iz več zornih kotov, saj tako pridemo do produktivnejših in nasploh boljših rešitev. V hitro spreminjajočem se okolju je raznolikost ključnega pomena za uspeh na globalnem tržišču, saj opažamo, da prav raznolikost navdihuje inovacije in ideje.

Natalija Zupan in Janez Klančar, direktorja, EOS KSI, Upravljanje terjatev d.o.o.

 

Natalija Zupan in Janez Klančar, (foto: EOS KSI d.o.o.)

 

Intervju – AMZS d.d.

“We definitely take a holistic approach to diversity and inclusion. We don’t just focus on individual groups, but on the talents of individuals and their personal contribution to the team.”

Anisa Faganelj, AMZS d.d, v sodelovanju z Luko Eržen, Ekonomska fakulteta Ljubljana

 

AMZS d.d. (foto: AMZS)

 

Could you share with us some key milestones in the D&I journey of your company?

Okrogla miza/Round table 25.5.2021

Virtualna okrogla miza “Raznolikost in vključenost v izobraževanju”, v organizaciji slovenske in hrvaške listine raznolikosti, ob praznovanju evropskega meseca raznolikosti, je odprla prostor za izmenjavo izkušenj, znanj, ki so jih pridobile šole in fakultete v času pandemije ter ključne izzive, ki ostajajo za prihodnost.

Več o dogodku: IZJAVA ZA JAVNOST

The virtual round table “Diversity and Inclusion in Education”, organized by the Slovenian and Croatian Diversity Lists, on the occasion of the European Diversity Month,

Podpisniki

Vsi Podpisniki