Evropski mesec raznolikosti

Evropski mesec raznolikosti

/Evropski mesec raznolikosti

Evropski mesec raznolikosti

Evropskem mesecu raznolikosti želimo opozoriti na to, kako pomembni sta raznolikost in vključenost na delovnem mestu in v družbi nasploh po vsej Evropski uniji.

Namen meseca je poudariti prizadevanja organizacij pri spodbujanju raznolikosti in raznolikih ekip na delovnem mestu ter pri ustvarjanju vključujočih delovnih okolij.

Vse organizacije v Evropi, ne glede na to, ali so podpisnice listine o raznolikosti ali ne, pozivamo, da sprejmejo ukrepe za večjo raznolikost.

Zakaj evropski mesec raznolikosti?

Evropska komisija se na zakonodajni ravni že zelo dolgo zavzema za spodbujanje raznolikosti in vključenosti ter za boj proti diskriminaciji. Tako smo dosegli enakost in milijonom ljudi omogočili, da lahko v celoti izkoristijo svoj potencial. Vendar pa moramo vsi – javne ustanove, zasebna podjetja, neprofitne organizacije, mesta in drugi – sodelovati pri ustvarjanju enakih in vključujočih okolij. Med pandemijo COVID-19 sta raznolikost in vključenost ogroženi, zato je to zdaj še bolj pomembno kot prej.

Ali ste vedeli, da več polovica Evropejcev in Evropejk (59 %) meni, da je diskriminacija zaradi etničnega porekla zelo prisotna? Vsaka tretja oseba afriškega porekla pravi, da je v zadnjih petih letih doživela rasistično nadlegovanje. Več kot 70 let po holokavstu je antisemitizem še vedno razširjen in dnevno spremlja Jude na vseh področjih življenja v EU.

Zato bo v evropskem mesecu raznolikosti, ki ga bo 28. aprila 2023 na slovesnosti na visoki ravni otvorila komisarka Helena Dalli, posebna pozornost namenjena etnični raznolikosti. Tudi organizacije pozivamo, naj to temo uvrstijo med svoje ukrepe na področju raznolikosti.

Želite sodelovati?

Organizirate lahko virtualne ali hibridne delavnice za ozaveščanje zaposlenih, okrogle mize s strokovnjaki, izdate kuharsko knjigo na temo raznolikosti, organizirate kampanjo na družbenih medijih, sodelujete z neprofitno organizacijo ali prostovoljcem ter kljub svetovni pandemiji ustvarjalno prispevate k prepoznavnosti raznolikosti v svoji organizaciji.

Potrebujete navdih? Oglejte si naš vodnik o najboljših praksah (kmalu na voljo) z vrsto zamisli ali preglejte svojo nacionalno listino o raznolikosti.

Vaše udejstvovanje nas zanima, zato tukaj prijavite svoj dogodek ali dejavnost.

Viri

Zbirka orodij za najboljše prakse

Zbirka orodij za družbene medije


Na Listini raznolikosti Slovenije, smo se odločili, da bomo vsem zainteresiranim za čas EU meseca raznolikosti podarili mesečni dostop do enega modula v izobraževanju W.I.C.- Workplace Inclusion Champion!

Podarjamo vam dostop do modula Spodbujanje vključujočega delovnega okolja s komunikacijo.

 

Povzetek: 

Komunikacija je ključno gonilo uspešnega upravljanja raznolikosti. Komunikacija pomaga pri ustvarjanju zavedanja, razumevanja in podpore med zaposlenimi na vseh hierarhičnih ravneh, kar je potrebno za doseganje cilja vzpostavitve vključujoče organizacijske kulture.

Če želimo spodbujati vključujoče delovno okolje, zgolj to, da imamo strategijo/program R&V, ne zadošča. Obenem sta potrebni tudi pobuda vodstva in nenehna krepitev R&V. Če želimo zagotoviti, da bo program R&V uspešen, morajo organizacije v svojo komunikacijo vključiti raznolikost in vključenost – tako v notranje komuniciranje z zaposlenimi kot tudi v zunanjo komunikacijo z deležniki.

Ta tečaj opisuje pomen komunikacije kot ključne sile pri doseganju ciljev R&V organizacije. Zagotavlja nasvete o najboljši praksi, kako sodelovati s ključnimi notranjimi in zunanjimi deležniki, da bi dosegli cilje R&V.

Zagotovite si svoj dostop in izpolnite prijavnico do 28.4.2023

https://forms.gle/6xTfwR1f2RSeDbv87

DOGODKI PRI KATERIH SODELUJE LISTINA RAZNOLIKOSTI 2023

 

  1. “Raznolikost, vključenost in enakost v luči nove CSRD Direktive EU o trajnostnem poročanju”

Datum: 23.5.2023 ob 14:00
Kraj: Online spremljanje dogodka
Opis: Dogodek, ki ga organizirata Listina raznolikosti Slovenije in Odvetniška pisarna

Jadek & Pensa, boste lahko spremljali preko spletne platforme Zoom, kjer boste lahko sodelovali tudi z vprašanji.

Registracija in ogled dogodka, sta možna na tej povezavi. Registracija je možna do 22.5.2023

Posvet bo priložnost za izmenjavo dobrih praks načrtovanja, izvajanja, evalviranja in poročanja o politikah raznolikosti in vključenosti v gospodarskem sektorju, ter izzivov, ki jih prinaša nova CSRD direktiva. Odprli bomo kakovostno razpravo med ključnimi deležniki ter spregovorili tudi o obveznostih ter izzivih, ki jih prinaša nova Direktiva.

VEČ NA: Vabljeni na posvet “Raznolikost, vključenost in enakost v luči nove CSRD Direktive EU o trajnostnem poročanju” – Listina raznolikosti

  1. “Študentje na stičišču identitet: Razprava o pomenu raznolikosti, enakosti in vključevanja v študentski skupnosti”

Datum: 1.6.2023 ob 13:30
Kraj: Velika dvorana Mestne občine Ljubljana (Mestni trg 1)
Opis: Dogodek, organizirata Zveza študentskih klubov Slovenije in Listina raznolikosti Slovenije
Brez vstopnine- potrebna pa je registracija

Študentje so skozi svojo zgodovino veljali za nosilce družbenih sprememb, ki so znale naslavljati okoliščine danega časa in prostora. Tudi izzivi današnje dobe zahtevajo izvirne, ustvarjalne in prodorne pristope, do katerih je mogoče priti le z mnogovrstnostjo idej in vključevanjem širokega nabora deležnikov. Raznolikost odpira načine razmišljanja, ki prispevajo k trajnim rešitvam.

Ali zna študentska skupnost v Sloveniji tudi danes prepoznati medsebojno raznolikost posameznikov kot priložnost in jo izrabiti kot gonilo za napredek v prid celotne družbe? Kako raznolika sploh je slovenska študentska skupnost? Je študentska skupnost v Sloveniji tudi v praksi sposobna vključiti različne osebnostne identitete in jih obravnavati po načelu enakosti?

Spodbujanje enakosti med različnim študentskimi identitetami prispeva k raznovrstnejšemu delu bodočega aktivnega prebivalstva. Predstavlja raznolikost identitet posameznikov prednost za delovni trg?

O zgornjih vprašanjih bodo razpravljali strokovnjaki ter predstavniki študentskih in drugih nevladnih organizacij.

VEČ NA: Študentje na stičišču identitet: Razprava o pomenu raznolikosti, enakosti in vključevanja v študentski skupnosti – Listina raznolikosti

 


DOGODKI 2022

31.5.2022: Okogla miza: “Empowering women in business”
Organizator: Listina raznolikosti Slovenija, Listina raznolikosti Hrvaška

Overwiew :
Diversity Delegation of Women Managers to Vienna and round table Empowering women in business- May 2022

VIDEO of the round table- Empowering Women in business

ROUND TABLE- EU Diversity Month Empowering women in business (3)

Invitation and program for Roundtable; Round table »EMPOWERING WOMEN IN BUSINESS« INVITATION

20.5.2022: Teden vseživljenskega učenja TVU: Predavanje -Vključujoč mentorski sistem
Organizator: Cene Štupar – CILJ , Alida Zagorc Šuligoj, Tatjana Kolenc, Klaudija Javornik in Listina raznolikosti Slovenija

18. in 19.5.2022: Prva slovenska delegacija raznolikosti- delagacija managerk iz Slovenije in hrvaške na Dunaj
Organizator: Združenje Manager, Listina raznolikosti Slovenije in Hrvaške
Listina raznolikosti Slovenija – objave | Facebook

Overview: Diversity Delegation of Women Managers to Vienna and round table Empowering women in business- May 2022

11.5.2022:  Delovno kosilo na temo »Vključevanje oseb z invalidnostjo na trg dela«
Gostitelj: Veleposlaništvo Kraljevine Nizozemske in Listina raznolikosti Slovenije

Izjave za javnost

Ob praznovanju evropskega meseca raznolikosti 2022:

Delovno kosilo na temo »Vključevanje oseb z invalidnostjo na trg dela«
Gostitelj: Veleposlaništvo Kraljevine Nizozemske in Listina raznolikosti Slovenije

Izjava za javnost 12.5.2022

Celebrating the European Diversity Month 2022:
Working lunch “Inclusion of People with Disabilities into the Labour Market”
Host: Embassy of the Kingdom of the Netherlands together with Slovenian Diversity Charter

Press release_12.5.2022DOGODKI 2021

EVROPSKI MESEC RAZNOLIKOSTI 2021

Podpisniki

Vsi Podpisniki