UVEDBA ČLANARINE V SKUPNOSTI PODPISNIKOV LISTINE RAZNOLIKOSTI SLOVENIJE

UVEDBA ČLANARINE V SKUPNOSTI PODPISNIKOV LISTINE RAZNOLIKOSTI SLOVENIJE

//UVEDBA ČLANARINE V SKUPNOSTI PODPISNIKOV LISTINE RAZNOLIKOSTI SLOVENIJE

UVEDBA ČLANARINE V SKUPNOSTI PODPISNIKOV LISTINE RAZNOLIKOSTI SLOVENIJE

Izdelek brez naslova (14)
Slide
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
01.03.24

Listina je skozi leta postala prepoznana pri pomembnih slovenskih akterjih na področju gospodarstva, politike, v izobraževalnih institucijah, nevladnih organizacijah, lokalnih skupnosti in drugih. Poleg tega je s svojim delovanjem prispevala k razvoju upravljanja raznolikosti v mednarodnem okolju, zaradi česar uživa prepoznavnost in podporo tudi pri Komisiji za pravosodje in potrošnike Evropske unije.

Kljub vsemu pa Listina sistemsko ni finančno podprta, je neprofitna organizacija.  Listina je bila financirana izključno z evropskimi projekti, katere nam je uspelo pridobiti, predvsem zaradi podpore ustanoviteljev in prostovoljnega dela posameznikov. Od leta 2017 nam je uspelo pridobiti 3 evropske projekte, obdobja brez sredstev pa smo izpeljali s sredstvi soustanovitelja zavoda Šentprima in s prostovoljskim delom. Ves čas smo aktivni pri pridobivanju sredstev, vendar naše ideje ali partnerstva vedno ne prepričajo odločevalcev na razpisih, zatorej ostane Listina brez sredstev, ki jih potrebuje za nemoteno delovanje.

Zaradi zgoraj navedenih razlogov in po zgledu drugih Listin v državah članicah EU, smo se odločili, da za nemoteno delovanje Listine raznolikosti Slovenije, z letošnjim letom 2024 uvedemo simbolično letno članarino.

 

Sredstva, zbrana s članarino, bodo omogočila:

 • Podporo delovanju platforme Listine raznolikosti Slovenije: vzdrževanje spletne strani, organizacija dogodkov, izdelava promocijskih materialov, stroški administracije.
 • Izvajanje aktivnosti za spodbujanje raznolikosti, enakosti in vključenosti: izobraževanja, delavnice, raziskave, strokovna srečanja.
 • Mreženje in povezovanje podpisnikov: organizacija dogodkov za izmenjavo izkušenj in dobrih praks, spodbujanje sodelovanja med podjetji.
 • Zastopanje interesov podpisnikov na nacionalni in mednarodni ravni: sodelovanje z vladnimi in nevladnimi organizacijami, promocija Listine raznolikosti Slovenije in njenih podpisnikov v okviru evropske platforme Listin raznolikosti.

 

S plačilom članarine si boste zagotovili:

 

 • Brezplačno udeležbo na ozaveščevalnih dogodkih Listine.
 • 15% popust pri vseh izobraževanjih Listine.
 • Možnost kandidiranja za predstavnika podpisnikov v svetu zavoda Listina raznolikosti Slovenije in soodločanje.
 • Možnost soorganizacije, aktivno sodelovanje in predstavitev vaših praks na nacionalnih in evropskih dogodkih.
 • Možnost sodelovanja v razvojnih aktivnostih Listine (t.j.prednost pri vključevanju v aktivnostih financiranih s strani EU).
 • Informiranost o vsebinah upravljanja raznolikosti, enakosti ter vključenosti v delovnem okolju, o prihajajočih direktivah ter obveznostih delodajalcev.
 • Promocijo vaših aktivnosti v Novičniku Listine.

 

KONKRETNE UGODNOSTI ZA ČLANE LISTINE RAZNOLIKOSTI V LETU 2024

S plačilom članarine boste v letu 2024 pridobili naslednje ugodnosti:

 • 2 brezplačna dogodka v okviru evropskega meseca raznolikosti – maj 2024 (celodnevni dogodek »tujci v slovenskem delovnem okolju«, posvet na temo plačne enakosti in uvajanja direktive Pay Transparency);
 • brezplačna udeležba na tradicionalnem slavnostnem podpisnem dogodku z okroglo mizo (december) 2024, ob mednarodnem dnevu človekovih pravic;
 • brezplačen online izobraževalni modul iz programa Workplace Inclusion Champion, ki si ga izberete sami in ga lahko delite svojim zaposlenim;
 • podpora pri praznovanju evropskega meseca raznolikosti ter diseminacija vaših dogodkov na evropski ravni;
 • 3 brezplačni krajši online dogodki »Jutranji utrip raznolikosti« (teme in termine bomo določili naknadno);
 • dostop do evropskega barometra upravljanja raznolikosti s povratnim poročilom o napredku vaše organizacije (na voljo septembra 2024);
 • 15% popust za vsa izobraževanja, ki jih naročite po vaši meri;
 • 15 % popust za 3 izobraževanja, ki jih organizira Listina v letu 2024:
  • maj 24: Raznolikost kot ključ do odklepanja trajnosti: Priprava akcijskega načrta upravljanja raznolikosti;
  • junij 24: Prepoznavanje in naslavljanje nezavedne pristranosti;
  • oktober 24: Delovno vključevanje oseb z invalidnostjo;

Višina letne članarine

Višina članarine je odvisna od profitnosti/neprofitnosti/velikosti podjetja:

 • Neprofitne organizacije in mikro podjetja: 50 €
 • Mala podjetja (11-49 zaposlenih): 100 €
 • Srednje velika podjetja (50-249 zaposlenih): 250 €
 • Velika podjetja (250+ zaposlenih): 350 €

Članarino nakažete na: SI56 0313 9100 0582 289, SKB banka d.d.; Listina raznolikosti Slovenije, Železna cesta 14, 1000  Ljubljana. Namen: članarina [ime vaše organizacije]

V primeru vprašanj ali težav pri plačilu članarine nas lahko konktatirate na e-naslov: listina@raznolikost.eu

Skupaj z vami verjamemo, da je vlaganje v raznolikost, enakost in vključenost pomembno za uspešno in pravično družbo. Z vašo podporo, izraženo tudi s plačilom članarine, bomo lahko še naprej krepili kulturo sprejemanja in vključevanja v slovenskih organizacijah.

Na naši spletni strani si lahko ogledate, kaj vse smo v teh letih, navkljub finančni podhranjenosti naredili, za pravičnejšo in uspešno družbo.

Iskreno se vam zahvaljujemo za dosedanjo podporo in se veselimo sodelovanja tudi v prihodnje.

 

S spoštovanjem,

Barbara Zupančič, direktorica Listine raznolikosti Slovenija

Podpisniki

Vsi Podpisniki