Evropske listine

Evropske listine

Prva Listina raznolikosti je nastala na pobudo podjetij v Franciji leta 2004. Danes na evropski in nacionalni ravni združujejo podjetja, NVOje in javne institucije, ki prepoznavajo, sprejemajo, spoštujejo in vključujejo raznolikost kot potencial, ki predstavlja orodje inovativnosti za trajne rešitve organizacij. Trenutno je nacionalne Listine raznolikosti vzpostavilo 26 evropskih držav. V letu 2017 so se pod okriljem Francoske Listine in Evropske platforme vzpostavile tudi slovenska (kot 20ta po vrsti), hrvaška in romunska Listina raznolikosti.

Evropske Listine raznolikosti združujejo  več kot 12.000 organizacij podpisnic in več kot 16 milijonov zaposlenih (2021).

Evropska komisija Listine raznolikosti prepoznava, kot enega izmed načinov preprečevanja diskriminacije na delovnem mestu ter promocije enakosti. S tem namenom podpira Evropsko platformo Listin raznolikosti, ki jo koordinira od leta 2010. Cilj platforme je izmenjava izkušenj med evropskimi organizacijami, promocija nacionalnih Listin raznolikosti, dobrih praks ter razvoj skupnih orodij. Sicer so Listine medsebojno neodvisne, razlikujejo se po prioritetah delovanja, kar pogojuje nacionalni kontekst ter njihove podporne organizacije.

Evropske Listine raznolikosti imajo nekatere skupne cilje, kot so:

  • Ozaveščanje o pomenu raznolikosti in njenem socialno-ekonomskem učinku.
  • Združevanje vseh zainteresirane strani/deležnikov: podjetja, lokalne skupnosti, organizacije za boj proti diskriminaciji, združenja, univerze … politika raznolikosti bo napredovala samo, če bo podprta s strani podjetij, javnih organov in različnih združenj. Listina raznolikosti je lahko idealno stičišče za te interesne skupine.
  • Spodbujanje raznolikosti, zlasti med malimi in srednjimi podjetji, saj zaposlujejo največji delež aktivnega prebivalstva in predstavljajo 98 % podjetij v Evropi.
  • Podpora podpisnikom listine, da bi dosegli tri ključne cilje: a) produktivnost in učinkovitost; b) kakovost življenja z dobrim družbenim standardom za evropske državljane; c) skladnost z evropskimi direktivami in lokalno zakonodajo o nediskriminaciji.
  • Razvoj orodij za podporo podpisnikom pri izvajanju politike vključevanja in spodbujanju raznolikosti.
  • Izmenjava dobrih praks z drugimi člani platforme/stičišča listine raznolikosti.

Evropska platforma listin raznolikosti:
http://ec.europa.eu/justice/discrimination/diversity/charters/index_en.htm

Podpisniki

Vsi Podpisniki