Slovenska listina

Slovenska listina

Listina raznolikosti Slovenija je mreža pristopnih organizacij v slovenskem prostoru, ki integrirajo vrednote raznolikosti, vključenosti in enakosti v poslovnem modelu lastne organizacije.

K ČEMU SE ZAVEŽEM?

Listina raznolikosti zagovarja pozitivni prostovoljni pristop k upravljanju raznolikosti, znotraj organizacij se ne vpeljuje standard, temveč se spodbuja k pozitivnemu delovanju v skladu z vrednotami raznolikosti, vključenosti in enakosti. Vsi načrtovani ukrepi so v kontekstu podpisne organizacije, z namenom boljše prilagodljivosti tržnim spremembam ter k promociji enakopravnega vključevanja v delo.

Podpisnik v imenu organizacije, ki jo predstavlja, prostovoljno podpiše dokument, s čimer se zaveže k preprečevanju vseh oblik diskriminacije in k oblikovanju politike raznolikosti, ki promovira enake možnosti, vključenost in raznolikost, s prepoznavanjem individualnih spretnosti.

Podpis Listine je prvi korak k dolgoročnemu procesu. Z zavezo k promociji raznolikosti organizacija jasno določi cilje, prioritetna področja svoje organizacije in oblikuje politiko raznolikosti.

Z namenom, da zaveza postane več kot podpis Listine, ter z namenom doseganja konkretnih rezultatov, organizacija sprejme akcijski plan. Podpisnik se zaveže, da bo rezultate politike poročal v svojem letnem poročilu, vsake 2 leti pa strokovnemu svetu Listine raznolikosti Slovenija. Za poročanje ni predpisan obrazec, organizaciji je prepuščeno, da to naredi v skladu s politiko poročanja lastne organizacije. V kolikor organizacija potrebuje podporo se predlagajo obrazci za poročanje.

KAJ S PODPISOM PRIDOBIM?

 • članstvo v skupnosti družbeno odgovornih podjetij,
 • brezplačna izobraževanja na temo raznolikosti (pomlad 2018),
 • dostop do podpornih orodij za upravljanje raznolikosti,
 • brezplačna udeležba na dogodkih (javno podpisovanje Listine, letna konferenca raznolikosti 2018..),
 • možnost predstavitve dobre prakse v Zlati knjigi raznolikosti, ki bo izšla v letu 2018. Promovirana bo na evropski ravni med organizacijami podpisnicami in v javnih občilih,
 • mednarodno promocijo s predstavitvijo svoje dobre prakse na evropskem nivoju, kar koordinira Evropska Komisija, generalni direktorat za pravosodje in potrošnike,
 • redno obveščanje o dogodkih in novicah na temo raznolikosti.

 KAKO PODPISATI?

K podpisu so vabljene vse organizacije s sedežem v Sloveniji, ne glede na velikost ali strukturo.

 1. Organizacija najprej kontaktira strokovni svet Listne raznolikosti Slovenija. Izpolni administrativni obrazec, dostopen na ŽELIM PODPISATI.
 2. Direktor podjetja bo imel možnost srečanja s predstavnikom Listine raznolikosti Slovenija, z namenom izmenjave izkušenj. Vabimo vas, da nam pišete na KONTAKT
 3. Direktor bo vabljen, da Listino podpiše na javnem slavnostnem dogodku podpisovanja (ki je lahko del konference, tiskovne konference ali drugega dogodka).
 4. Poslali vam bomo logo Listine in grafično Listino raznolikosti Slovenija.
 5. Zaposleni, odgovoren za koordinacijo upravljanja raznolikosti znotraj vaše organizacije, se bo udeležil izobraževanja na temo upravljanja raznolikosti.

O listini

Upravljanje z raznolikostjo

Želim podpisati

Podpisniki

Vsi Podpisniki