Projekti

Projekti

WORKPLACE INCLUSION CHAMPION

Projekt »Workplace Inclusion Champion – WIC«, ki ga vodi koordinator Listine raznolikosti Slovenija, Zavod Šentprima, je financiran iz Programa za pravice, enakost in državljanstvo (REC) pri Evropski komisiji. Izvajal se bo v…

I.D.E.A.S. – Inclusion.Diversity.Equality.Awareness.Success.

V Sloveniji je Zavod Šentprima, na povabilo Evropske platforme Listin raznolikosti, Evropske komisije in Sveta Evrope, od leta 2012 izvajal pripravljalne aktivnosti za sprejem Listine raznolikosti. Vzpostavili smo mednarodno in…

Podpisniki

Vsi Podpisniki