Dobre prakse

Dobre prakse

Listina raznolikosti Slovenije bo pričela z zbiranjem dobrih praks podpisnikov v letu 2018. Strokovni svet Listine bo dobre prakse preučil in najboljše tri uvrstil v Zlato knjigo raznolikosti, ki je rezultat mednarodnega partnerstva. V knjigi bodo tako, poleg slovenskih, vključene tudi dobre prakse iz Romunije in Hrvaške. Knjiga bo promovirana preko Evropske platforme Listin raznolikosti ter preko Evropske komisije, generalnega direktorata za pravosodje in potrošnike.

Za več informacij vkljudno vabljeni, da nam pišete na elektronski naslov: listina@raznolikost.eu

Oddaj primer dobre prakse

Vabimo vas k izpolnitvi spodnjega administrativnega obrazca za prijavo vaše dobre prakse. Dovolite, da vas opomnimo, da lahko dobro prakso oddajo le podjetja, ki so podpisala Listino raznolikosti Slovenije. Do oddanih informacij o vaši dobri praksi lahko dostopa le strokovni svet Listine, in ne bodo javno dostopne, dokler oddana dobra praksa ne bo pregledana in potrjena.

Podpisniki

Vsi Podpisniki