Kako nastaja listina

Kako nastaja listina

VZPOSTAVITEV LISTINE RAZNOLIKOSTI SLOVENIJA

Listina raznolikosti Slovenija je bila slavnostno vzpostavljena 14.11.2017, ko jo je podpisalo prvih 59 slovenskih organizacij. Kot 20ta po vrsti v EU se je pridružila Evropski platformi listin raznolikosti in s tem povezala slovenska podjetja z evropskimi v skupni zavezi promocije vrednot raznolikosti, vključenosti in enakosti. Dogodek je potekal pod častnim pokroviteljstvom predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja.

Nastala je pod okriljem najstarejše Francoske listine ter Evropske platforme, ki danes povezuje 24 evropskih Listin. V Sloveniji pa so bili glavni pobudniki partnerji:

Vodilni partner: Dobrovita d.o.o.

  • Partnerji: Šentprima, SKUP
  • Pridruženi partnerji: MDDSZ – Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, ZIZRS – Združenje izvajalcev zaposlitvene rehabilitacije, CNVOS – Center za informiranje, izobraževanje in razvoj nevladnih organizacij, ZDS – Združenje delodajalcev Slovenije 

Vpostavitev slovenske listine raznolikosti je potekala v okviru projekta I.D.E.A.S.. (Innovation.Diversity.Equality.Awareness.Success.) – Launching Diversity Charters in Slovenia, Croatia and Romania. Glavni cilj projekta je bil vzpostaviti 3 nove evropske Listine raznolikosti v Sloveniji, Romuniji in na Hrvaškem ter razviti podporna orodja za učinkovito implementacijo politike raznolikosti v organizacijah. Več o projektu si lahko preberete na povezavi: projekt I.D.E.A.S.

STROKOVNI SVET LISTINE

Strokovni svet Listine raznolikosti Slovenija je posvetovalno telo, ki se vključuje v aktivnosti Listine in podpornih storitev, z namenom evalvacije, diseminacije in trajnosti slovenske Listine v prihodnosti. Strokovni svet pregleduje vse nastajajoče dokumente, za dosego čim boljših rezultatov pa izmenjuje informacije in izkušnje z Evropsko platformo Listin raznolikosti.

Sestavljajo ga predstavniki:

  • Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enakost
  • Center nevladnih organizacij Slovenije
  • Združenje delodajalcev Slovenije
  • Združenje izvajalcev zaposlitvene rehabilitacije Slovenije

ter predstavniki pobudnikov slovenske Listine (Dobrovita d.o.o. , Šentprima, SKUP).

USKLADITEV BESEDILA LISTINE NA ŠIRŠEM POSVETU S KLJUČNIMI DELEŽNIKI

Besedilo Listine raznolikosti Slovenija smo 19.6.2017 predstavili in dali v razpravo na posvetu “Ali vrednote enakosti in vključenosti promovirajo rast podjetij?”. Posveta so se udeležili številni predstavniki gospodarskih, javnih in nevladnih organizacij. Predloge popravkov besedila smo upoštevali in vključili v končno besedilo Listine, ki je prilagojen slovenskemu prostoru. Več o posvetu si lahko preberete tukaj.

Podpisniki

Vsi Podpisniki