Kako nastaja listina

Kako nastaja listina

Listina raznolikosti Slovenija nastaja pod okriljem najstarejše Francoske listine ter Evropske platforme, ki povezuje že vzpostavljene nacionalne Listine raznolikosti v trenutno 17-ih državah, v okviru projekta I.D.E.A.S.. (Innovation.Diversity.Equality.Awareness.Success.) – Launching Diversity Charters in Slovenia, Croatia and Romania. Glavni cilj projekta je vzpostaviti 3 nove Listine raznolikosti v Sloveniji, Romuniji in na Hrvaškem ter razviti začetna podporna orodja za učinkovito implementacijo politike raznolikosti v organizacijah. Več o projektu si lahko preberete na povezavi: projekt I.D.E.A.S.

Slovenska Listina nastaja pod okriljem slovenskega partnerstva, ki ga sestavljajo:

  • Vodilni partner: Dobrovita d.o.o.
  • Partnerji: Šentprima, SKUP
  • Pridruženi partnerji: MDDSZ – Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, ZIZRS – Združenje izvajalcev zaposlitvene rehabilitacije, CNVOS – Center za informiranje, izobraževanje in razvoj nevladnih organizacij, ZDS – Združenje delodajalcev Slovenije

ter nosilca Francoske Listine raznolikosti:

  • IMS – Enterprendre pour la Cite

STROKOVNI SVET LISTINE

Strokovni svet Listine raznolikosti Slovenija se vključuje v aktivnosti razvoja Listine in podpornih storitev, z namenom evalvacije, diseminacije in trajnosti slovenske Listine v prihodnosti. Strokovni svet pregleduje vse nastajajoče dokumente, za dosego čim boljših rezultatov pa izmenjuje informacije in izkušnje z Evropsko platformo Listin raznolikosti, Francosko Listino ter strokovnim svetom nastajajoče hrvaške in romunske Listine.

Strokovni svet Listine raznolikosti Slovenija sestavljajo predstavniki:

  • Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enakost
  • Center nevladnih organizacij Slovenije
  • Združenje delodajalcev Slovenije
  • Združenje izvajalcev zaposlitvene rehabilitacije Slovenije

ter predstavniki pobudnikov slovenske Listine (Dobrovita d.o.o. , Šentprima, SKUP).

USKLADITEV BESEDILA LISTINE NA ŠIRŠEM POSVETU S KLJUČNIMI DELEŽNIKI

Besedilo Listine raznolikosti Slovenija smo 19.6.2017 predstavili in dali v razpravo na posvetu “Ali vrednote enakosti in vključenosti promovirajo rast podjetij?”. Posveta so se udeležili številni predstavniki gospodarskih, javnih in nevladnih organizacij. Predloge popravkov besedila smo upoštevali in vključili v končno besedilo Listine, ki je prilagojen slovenskemu prostoru. Več o posvetu si lahko preberete tukaj.

Podpisniki

Vsi Podpisniki