Uporabne povezave

Uporabne povezave

Evropska platforma Listin raznolikosti:
http://ec.europa.eu/justice/discrimination/diversity/charters/index_en.htm

Spletna stran projekta Upravljanje raznolikosti v zaposlovanju:
www.raznolikost.org

Spletna stran Nediskriminacijskega oddelka pri Generalnem direktoratu zaposlovanje, socialne zadeve in enake možnosti:
http://ec.europa.eu/employment_social/fundamental_ rights/index_en.htm

Publikacije Evropske komisije o nediskriminaciji in raznolikosti:
http://ec.europa.eu/ employment_social/fundamental_ rights/public/pubst_en.htm

Evropska kampanja Za raznolikost. Proti diskriminaciji:
www.stop-discrimination.info

Invalidnost:
http://www.protidiskriminaciji.si
http://www.socialdialogue.net/en/index.jsp

Business Europe:
www.businesseurope.eu

Študija o metodah in učinkovitosti raznolikostnih politik v podjetjih:
http://ec.europa.eu/ employment_social/fundamental_ rights/pdf/arc/stud/cbfullrep_en

Poslovni razlogi za raznolikost, dobre prakse na delovnem mestu:
http://ec.europa.eu/ employment_social/fundamental_ rights/pdf/pubst/stud/busicase_en

Evropska zveza za korporativno družbeno odgovornost:
http://www.csreurope.org/

Informativna spletna stran o upravljanju raznolikosti kot del EU Leonardo projekta
http:// www.diversityatwork.net/EN/en_index.htm

Spletna stran in letak o upravljanju raznolikosti v Evropi
http://www.idm-diversity.org

 

ČASOPISI O RAZNOLIKOSTI:

www.diversityjournal.com

www.diversityonline.com

www.hrpress-diversity.com

www.diversityinc.com

Podpisniki

Vsi Podpisniki