Svetovanje, izobraževanja

Svetovanje, izobraževanja

Organizacije podpisnice imajo možnost dostopa do podpornih storitev, ki jih nudijo strokovni sodelavci Listine raznolikosti Slovenija. Listina bo v prihodnosti širila mrežo slovenskih strokovnjakov, ki se ukvarjajo z upravljanjem raznolikosti in jih povabila k izvajanju storitev za članice podpisnice ter za ostalo zainteresirano javnost. V mreži strokovnjakov imamo tudi evropske predavatelje s številnimi izkušnjami s področja upravljanja raznolikosti in podpornega svetovanja multinacionalnim podjetjem.

V letu 2017 bomo razvili 3 modularno izobraževanje na temo upravljanja raznolikosti:
MODUL1: Zakaj raznolikost?
MODUL2: Prepoznavanje raznolikosti
MODUL3: Kako zgraditi vključujoče in harmonično okolje?

Program bo na voljo konec leta 2017. V začetku leta 2018 bomo izbrali predavatelje, glede na izobraževalne cilje, ki jih bomo postavili v izobraževalnem programu.

Maja 2018 bo sledilo prvo pilotno izobraževanje za prve podpisnice Listine raznolikosti Slovenija, kar sofinancira Evropska Unija.

Vabljeni k sodelovanju! Pišite nam na listina@raznolikost.eu.

Podpisniki

Vsi Podpisniki