Svetovanje, izobraževanja

Svetovanje, izobraževanja

Zavod Listina raznolikosti Slovenije ponuja izobraževanja vsem, ki vas zanima strateško vodenje raznolikosti ter graditev harmoničnega in vključujočega delovnega okolja. Raznolikosti so zavezane sodobne poslovne strategije, ki s prepoznavanjem, komunikacijo in vključevanjem, razvijajo bolj inovativne in trajnostne rezultate.

Izobraževanja so primerna za vse, ki želijo aktivno prispevati pri uveljavljanju načel Listine raznolikosti – za vse, ki sodelujejo pri razvoju vključujoče organizacijske kulture na vseh nivojih podjetja (vodenje, zaposlovanje, komunikacija, razvoj, itd.) ter za vse zaposlene, ki dnevno sodelujejo z različnimi osebami (sodelavci, strankami, dobavitelji…).

V okviru Listine raznolikosti Slovenije je združenih že preko 160 slovenskih podjetij in organizacij, ki so se zavezale k uveljavljanju načel Listine. Preko nacionalne Listine so se slovenska podjetja povezala z organizacijami iz 26 članic EU, ki danes zaposljujejo 16 milijonov ljudi.

Naš cilj je spodbuditi slovenska podjetja, da se obvežejo k strateškemu pristopu graditve vključujoče in harmonične organizacijske kulture in tako postati konkurenčnejši pred ostalimi. Tako pri strateškem načrtovanju, ki upošteva prihodnje potrebe, kot pri zaposlovanju ali pri bodočem razvoju talentov (= talent je več kot intelektualna kapaciteta posameznika in njegova ustvarjalnost. Predstavlja tudi posameznikovo čustveno inteligentnost, kar vključuje tudi sposobnost sodelovanja z raznolikimi sodelavci, dobavitelji, strankami ter sposobnost vključujočega komuniciranja ter vodenje raznolikih timov).

Za vas smo pripravili pakete delavnic, ki so za organizacije, ki so podpisnice Listine raznolikosti, ugodnejši.

Tako novim, kot tudi obstoječim podpisnikom pa pripada tudi ura svetovanja na temo uveljavljanja načel Listine raznolikosti v vaši organizaciji.

Katalog delavnic Listine raznolikosti Slovenija 2021-2022

Podpisniki

Vsi Podpisniki