Aktivnosti

Aktivnosti

Podpisnikom Listine raznolikosti Slovenija zagotavljamo:

  • izmenjavo slovenskih in evropskih dobrih praks upravljanja raznolikosti in vključenosti,
  • vabilo na organizirana izobraževanja na temo raznolikosti,
  • dostop do podpornih orodij za upravljanje raznolikosti, ki so že razvita in ki jih bo slovenska Listina razvijala v prihodnosti,
  • možnost podpornega svetovanja pri vpeljevanju Listine raznolikosti v vaši organizaciji,
  • vabilo na organizirane dogodke (javno podpisovanje Listine, letna konferenca raznolikosti, izobraževanje…),
  • možnost predstavitve svoje dobre prakse upravljanja raznolikosti v slovenskem prostoru in na evropskem nivoju;
  • redno obveščanje o pomembnih dogodkih, novicah in drugih informacijah na temo raznolikosti,
  • možnost povezovanja s podpisnimi organizacijami,
  • promocijo vaše zaveze načelom Listine na spletni strani Listine raznolikosti Slovenija,
  • možnost brezplačne udeležbe na dogodkih, ki jih organizira Evropska Platforma Listin raznolikosti, kar koordinira Evropska Komisija.

Podpisniki

Vsi Podpisniki