Aktivnosti

Aktivnosti

Podpisnikom Listine raznolikosti Slovenija bomo zagotovili:

  • izmenjavo slovenskih in evropskih dobrih praks,
  • možnost udeležbe na organiziranih izobraževanjih na temo raznolikosti (pomlad 2018),
  • dostop do podpornih orodij za upravljanje raznolikosti, ki so že razvita in ki jih bo slovenska Listina razvijala v prihodnosti,
  • možnost podpornega svetovanja pri vpeljevanju Listine raznolikosti v vaši organizaciji,
  • vabilo na organizirane dogodke, kar je trenutno sofinancirano s strani Evropske Unije (javno podpisovanje Listine, letna konferenca raznolikosti, izobraževanje…),
  • možnost predstavitve svoje dobre prakse upravljanja raznolikosti v Zlati knjigi raznolikosti, ki bo izšla v letu 2018 in bo promovirana na evropski ravni med organizacijami podpisnicami ter vsemi zainteresiranimi,
  • redno obveščanje o pomembnih dogodkih, novicah in drugih informacijah na temo raznolikosti,
  • možnost povezovanja s podpisnimi organizacijami,
  • promocijo vaše zaveze načelom Listine na spletni strani Listine raznolikosti Slovenija,
  • možnost predstavitve svoje dobre prakse na evropskem nivoju, kar koordinira Evropska Komisija.

Gradiva

Svetovanje, izobraževanja

Uporabne povezave

Podpisniki

Vsi Podpisniki