Certifikat W.I.C.- Workplace inclusion Champion

Certifikat W.I.C.- Workplace inclusion Champion

///Certifikat W.I.C.- Workplace inclusion Champion

Certifikat W.I.C.- Workplace inclusion Champion

Izobraževanje Workplace Inclusion Champion je nastalo na pobudo slovenske, hrvaške in romunske Listine raznolikosti s podporo Evropske komisije.

Izobraževanje omogoča razumevanje in ponuja orodja na področju enakega vključevanja oseb z invalidnostjo, skupnosti LGBTQ+ in žensk. Dobili boste tudi vpogled v upravljanje starostne raznolikosti in vse prednosti, ki jih te skupine zaposlenih prinašajo vaši organizaciji.

V okviru izobraževanja boste dobili tudi znanje in orodja za vzpostavitev programa vključujočega mentorstva in prevetritev obstoječih mentorskih programov z namenom izgradnje vključujoče organizacijske kulture.

Izobraževanje vključuje tudi enega najpomembnejših vidikov vsakega podjetja: komunikacijo, tako notranjo kot zunanjo. Naučili se boste ustrezne vključujoče komunikacije, ki bo vse vaše zaposlene in deležnike spodbujala k podpori vrednot vključenosti, enakosti in raznolikosti.

V okviru izobraževanja boste imeli možnost ustvariti svoj projekt R&V in pridobiti vpogled v temo raznolikosti in vključenosti (R&V) s celostnega vidika. Izobraževanje vključuje vaje in vprašalnike, s pomočjo katerih boste lahko poglobili svoje znanje o R&V ter tudi lastno znanje o tem, kako smo lahko resnično vključujoči v vsakodnevnih interakcijah v osebnem in poklicnem življenju.

 

PROGRAM:

Izobrazevalni Program WIC- predstavitev

Podpisniki

Vsi Podpisniki