Intervju – EOS KSI d.o.o.

Intervju – EOS KSI d.o.o.

/, Novice/Intervju – EOS KSI d.o.o.

Intervju – EOS KSI d.o.o.

Izdelek brez naslova (14)
Slide
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
17.06.21
“Pomembno je, da izzive pogledamo iz več zornih kotov, saj tako pridemo do produktivnejših in nasploh boljših rešitev. V hitro spreminjajočem se okolju je raznolikost ključnega pomena za uspeh na globalnem tržišču, saj opažamo, da prav raznolikost navdihuje inovacije in ideje.

Natalija Zupan in Janez Klančar, direktorja, EOS KSI, Upravljanje terjatev d.o.o.

 

Natalija Zupan in Janez Klančar, (foto: EOS KSI d.o.o.)

 

Bi lahko z nami delili nekaj ključnih mejnikov na poti raznolikosti in vključevanja v vašem podjetju?

Če pogledamo zgodovino našega podjetja, lahko rečemo, da smo v letu 2014 imeli očiten »gender gap« na račun moških, saj je bilo v podjetju zaposlenih le 8% moških in še poleti leta 2020 delež moških ni presegal 13%.

Ob zavedanju pomembnosti raznolikosti, je danes to razmerje precej bolj uravnoteženo.

V vodstvu imamo razmerje 50 : 50, sestavljata ga direktorica in direktor. Tudi vodstveno ekipo smo uspeli obdržati na nivoju 50 : 50. Če pa pogledamo EOS ekipo v celoti, imamo med zaposlenimi 79% žensk in 21% moških. V EOS ves čas gradimo vključujoče okolje, v katerem sprejemamo vse razlike in spodbujamo kulturo spoštovanja.

Kateri vidiki upravljanja raznolikosti imajo v vašem podjetju največjo prednost?

Raznolikost nam je od vedno blizu, saj se zavedamo, da različni načini mišljenja privedejo do boljših rešitev. Pri nas so dobrodošli prav vsi, ne glede na njihovo kulturno ozadje, spol in starost. Zavedamo se, da je vsak od nas edinstven in prav vsakega od naših zaposlenih cenimo in spoštujemo. Kot podjetje se imamo za vključujoč kolektiv, vendar se zavedamo, da določene slepe pege še vedno obstajajo. Te slepe pege želimo v prihodnosti osvetliti, jih ozavestiti in se jih osvoboditi.

Katere aktivnosti raznolikosti in vključenosti so bile do danes izvedene v vaši organizaciji?

Podjetje EOS je eden od podpisnikov Listine raznolikosti. Med projekte za senzibilizacijo delovnega okolja in vključenost zaposlenih uvrščamo tudi tedenske virtualne malice na temo raznolikosti in vključenosti.  Ekipo gradimo z vključevanjem vsakega zaposlenega v pogovore in sprejemanje odločitev. Zaposlene podpiramo tako na strokovnem kot osebnem področju, in jim vedno dajemo občutek pripadnosti. Na voljo so jim tudi različne delavnice, gradiva in članki na temo raznolikosti in vključenosti.

Na ravni skupine EOS deluje EOS diversity and inclusion board, znotraj katerega deluje mreža LGBTQ Queer@EOS, ženska skupina W:isible ter mednarodna mreža Around the Globe. Cilj odbora je dati raznolikosti strateško usmeritev za prihodnost, uskladiti in podpirati različne pobude v skupini EOS ter okrepiti vlogo raznolikosti kot dejavnika uspeha skupine. Odbor se sestaja mesečno. Poleg članov upravnega odbora, so na srečanjih prisotni tudi predstavniki različnih mrež in skupin, vodje kadrovskih služb in direktorji hčerinskih družb.

Kateri so po vašem mnenju največji izzivi, s katerimi se sooča vaš sektor pri ustvarjanju raznolike in vključujoče delovne sile?

Izziv v skupini EOS, kot eni izmed vodilnih finančnih družb na svetu, je zagotavljati globalne standarde kakovosti z lokalnimi in individualnimi postopki izterjave v 180 državah na različnih kontinentih. Prav tako ima skupina EOS več kot 7.500 zaposlenih po vsem svetu z različnimi vrednotami, različnih kultur, narodnosti in veroizpovedi. Čeprav je sedež skupine v Nemčiji in je prav tam največ zaposlenih, dopuščajo vsaki državi kulturno avtonomijo. Z namenom vključevanja vseh zaposlenih, so si za enega večjih izzivov postavili cilj ustvariti globalno EOS okolje, kjer bi se prav vsak zaposleni počutil sprejetega in vključenega.

Katere poslovne koristi so po vašem mnenju posledica večjega vlaganja v politike raznolikosti in vključenosti?

Pri raznolikih ekipah so pomembne izkušnje in osebni pogledi prav vsakega zaposlenega. Pomembno je, da izzive pogledamo iz več zornih kotov, saj tako pridemo do produktivnejših in nasploh boljših rešitev. V hitro spreminjajočem se okolju je raznolikost ključnega pomena za uspeh na globalnem tržišču, saj opažamo, da prav raznolikost navdihuje inovacije in ideje. Zavedamo se, da implementacija različnih mnenj, izkušenj in kulturnih referenc vseh zaposlenih privede do tega, da bolje zaznavamo tveganja in bolje izkoristimo priložnosti ter na sploh sprejemamo boljše odločitve, ki se odražajo v večji rasti.

Ali lahko naštejete izzive raznolikosti, na katere morajo biti podjetja pozorna?

V podjetju EOS raznolikost spodbujamo, saj verjamemo, da je prav raznolikost tista dodana vrednost podjetja, ki, če je le prav upravljana, ekipo bogati ter pomaga k boljšim rezultatom in uspehu. Kako dobro in pravilno upravljati raznolik tim, pa je za naše vodje vedno prisoten izziv, ki zahteva veliko naporov in znanja, saj morajo poskrbeti za psihološko varnost in enakopravno vključevanje vseh zaposlenih, čeprav so med seboj zelo različni.

Kako prepričate svoje kolege, da vidijo vrednost upravljanja raznolikosti oz. da zaposlene resnično vključijo?  

V podjetju EOS upoštevamo različne perspektive svojih zaposlenih in spodbujamo prosto izmenjavo idej, spodbujamo inovacije, podpiramo sodelovanje in se trudimo ustvarjati bolj poglobljene odnose. Tako nam je s pomočjo vseh aktivnosti sčasoma uspelo, da so se  zaposleni začeli zavedati, da so predvsem sami, s svojim ravnanjem odgovorni za vključenost vseh in dobro delovanje tima.

Kako ste obeležili letošnji #EUDiversityMonth?

V podjetju EOS, je skrb za vključevanje vseh zaposlenih in upravljanje raznolikosti na vsakodnevni agendi. V maju, evropskem mesecu raznolikosti, pa smo zavest o sprejemanju raznolikosti in vključevanju želeli še bolj spodbuditi. Zaposlene smo povabili k vodenim pogovorom v sklopu virtualnih malic na temo raznolikosti in ugotavljali, kaj jim raznolikost in vključevanje pomeni in kako ju občutijo na delovnem mestu. Seznanili smo jih s številnimi članki in ostalimi gradivi ter jih povabili k udeležbi na različne delavnice.

This interview was produced with the financial support of the European Union (project Workplace Inclusion Champion WIC). Its contents are the sole responsibility of the author and do not necessarily reflect the views of the European Union.


WORKPLACE INCLUSION CHAMPION
963319 — WIC — REC-AG-2020 / REC-RDIS-DISC-AG-2020
Project partners: ŠENTPRIMA (SI), HR BCSD (HR), FIC ROMANIA (RO)

Podpisniki

Vsi Podpisniki