Združeni v raznolikosti – vaš glas za pluralistično in uspešno Evropo!

Združeni v raznolikosti – vaš glas za pluralistično in uspešno Evropo!

//Združeni v raznolikosti – vaš glas za pluralistično in uspešno Evropo!

Združeni v raznolikosti – vaš glas za pluralistično in uspešno Evropo!

REZERVIRAJTE SI MESTO NA IZOBRAŽEVANJU IN PRIDOBITE W.I.C. CETIFIKAT PRIJAVE ODPRTE DO 3.3.2022 (1200 × 600, pik)
14.05.19

Evropske Listine raznolikosti Nemčije, Grčije, Luksemburga, Nizozemske, Poljske, Romunije, Slovenije in Španije, spodbujajo raznolikost kot ključ do miru, socialne kohezije in ekonomskega uspeha ter pozivajo k aktivni udeležbi na prihajajočih evropskih volitvah.

Združeni v raznolikosti_izjava SI

Podpisniki

Vsi Podpisniki