WORKPLACE INCLUSION CHAMPION

WORKPLACE INCLUSION CHAMPION

//WORKPLACE INCLUSION CHAMPION

WORKPLACE INCLUSION CHAMPION

Izdelek brez naslova (14)
Slide
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
02.02.21

Slovenska, hrvaška in romunska Listina raznolikosti združujejo moč v podpori podpisnikom v regiji preko skupnega učenja ter z vzpostavitvijo mentorske sheme za napredek na področju vključujočega upravljanja z raznolikostjo.

For english text, click HERE

Po uspešni vzpostavitvi Listin v letih 2017 in 2018, danes slovenska, hrvaška in romunska Listina raznolikosti napovedujemo nov skupen projekt, katerega namen je pospešiti vključevanje raznolikosti na delovnem mestu ter spodbuditi strateški pristop k upravljanju raznolikosti v regiji.

Projekt »Workplace Inclusion Champion – WIC«, ki ga vodi koordinator Listine raznolikosti Slovenija, Zavod Šentprima, je financiran iz Programa za pravice, enakost in državljanstvo (REC) pri Evropski komisiji. Izvajal se bo v naslednjih dveh letih in bo združil širok krog zainteresiranih strani in strokovnega znanja.

Glavna rezultata projekta sta 7-modularni program usposabljanja »Diversity Charter Champion« ter regionalna mentorska shema za raznolikost. Oba predstavljata močan okvir za učenje in mentorstvo, namenjen podpisnikom listin v treh državah, da bi napredovali v strateškem pristopu k udejanjanju načel v praksi.

“Da bi podpisne organizacije napredovale na področju implementacije načel Listine raznolikosti, potrebujejo učno izkušnjo po njihovi meri ter kritični pogled in navdih s strani drugih organizacij, ki se soočajo s podobnimi izzivi”, razmišljamo pobudniki projekta.

Projekt bo dosegel več učnih rezultatov, vključno razvoj znanja, veščin in odnosa podpisnikov, okrepljenega samospoznavanja, izboljšanje organizacijske kulture in veščin za delo z različnimi skupinami.

Niz izobraževanj o raznolikosti bo podpisnim organizacijam pomagal, ne le izboljšati spretnosti in znanja o raznolikosti, temveč tudi zavedanje o koristih vključevanja raznolikosti na delovnem mestu. Praktično in interaktivno reševanje vprašanj bo podpisnikom pomagalo, da bodo bolj dejavni na področju raznolikosti, hkrati pa bo vzpostavilo trden okvir za povezovanje in izmenjavo najboljših praks.

Projekt je zasnovan tako, da bomo podpisne organizacije opremili z orodji, znanjem in veščinami, kar jim bo omogočilo korak naprej od enkratnih projektov, v smeri strateškega pristopa k naslavljanju raznolikosti.

Načrtovanih je tudi več aktivnosti ozaveščanja, kot so lokalni in mednarodni dogodki ter različni uredniški prispevki, z namenom krepitve regionalne in lokalne razprave o pomenu upravljanja raznolikosti za organizacije.

Več informacij:

Barbara Zupančič, vodja projekta

e-naslov: barbara.zupancic@sentprima.com

Podpisniki

Vsi Podpisniki