Raziskava dobrih praks

Raziskava dobrih praks

//Raziskava dobrih praks

Raziskava dobrih praks

Izdelek brez naslova (14)
Slide
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
07.02.20

Še eno veliko delo skupnosti Listine raznolikosti Slovenija je za nami.

Z veseljem delimo poročilo Raziskave dobrih praks upravljanja raznolikosti in spodbujanja enakosti v malih in srednjih podjetjih v Sloveniji, ki sta jo za Zagovornika načela enakosti pripravili mag. Jana Ponikvar in Barbara Zupančič iz Šentprime, organizacije, ki v Sloveniji vodi Listino raznolikosti.

Poročilo predstavlja temelj za skupne aktivnosti na področju spodbujanja enakosti, raznolikosti in vključenosti v slovenskem delovnem okolju.

Ob tej priložnosti se zahvaljujemo vsem podpisnikom Listine raznolikosti Slovenija, ki ste sodelovali pri izvedbi raziskave in s svojimi izkušnjami ter strokovnim znanjem pripomogli k celovitemu pregledu stanja v našem delovnem okolju.

Pregledali smo podporno okolje na področju upravljanja raznolikosti ter spodbujanja enakosti ter konkretne ukrepe, ki izhajajo iz teh praks in se v Sloveniji že izvajajo. Na enem mestu smo zbrali dobre prakse in zajeli osebne okoliščine, ki so lahko razlog za diskriminacijo.

Raziskava povzema razloge, ključne prednosti in priložnosti zaposlovanja in vzpostavljanja delovnega okolja, ki spodbuja enakost in raznolikost v malih in srednje velikih podjetjih.

“Politike raznolikosti in vključenosti predstavljajo nadgradnjo politik enakosti in se medsebojno dopolnjujejo. Pojmu enake obravnave oz. enakosti je jasno pripisana pozitivna vrednost, zato je bistvo raznolikosti videnje različnosti med posamezniki kot nekaj, kar podjetju prinaša koristi. Vendar ni dovolj, da raznolikost zgolj prepoznamo, z njo se je treba tudi ukvarjati, da bi lahko izkoristili vse prednosti, ki jih prinaša. Na tem mestu govorimo o konceptu vključenosti, ki ga delodajalci vidijo kot nerazdružljivega s konceptom raznolikosti.”
(str. 24)

Hvala Saši Mrak in Diani Jecič, ZDRUŽENJE MANAGER; mag. Aniti Hrast, Inštitut IRDO; Petri Hartman, EKVILIB, Kaji Primorac, Inštitut za proučevanje enakosti spolov; dr. Simoni Topolinjak, MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Evi Gračanin, LEGEBITRA, mag. Editi Krajnović in Viti Vukotič, MEDIADE, Karlu Destovniku, ZDRUŽENJE IZVAJALCEV ZAPOSLITVENE REHABILITACIJE, Robertu Modrijanu, Nini Marin, Blanki Rihter, Lei Kovač, Brigiti Vončina in Sabini Špehar Pajk, ZAVOD RS ZA ZAPOSLOVANJE

ter članom Evropske platforme Listin raznolikosti.

 

*Listino raznolikosti je v evropskem prostoru predlagalo gospodarstvo iz povsem praktičnih razlogov: organizacijska kultura, ki spodbuja enakost, raznolikost in vključenosti predstavlja veliko konkurenčno prednost in prinaša trajne rešitve tako za podjetja kot tudi za družbo.

 

 

Podpisniki

Vsi Podpisniki