I.D.E.A.S. – Inclusion.Diversity.Equality.Awareness.Success.

I.D.E.A.S. – Inclusion.Diversity.Equality.Awareness.Success.

/I.D.E.A.S. – Inclusion.Diversity.Equality.Awareness.Success.

I.D.E.A.S. – Inclusion.Diversity.Equality.Awareness.Success.

Izdelek brez naslova (14)
Slide
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

V Sloveniji je Zavod Šentprima, na povabilo Evropske platforme Listin raznolikosti, Evropske komisije in Sveta Evrope, od leta 2012 izvajal pripravljalne aktivnosti za sprejem Listine raznolikosti. Vzpostavili smo mednarodno in slovensko partnerstvo ter v letu 2017 pridobili evropska sredstva v okviru projekta I.D.E.A.S. Glavni cilj projekta v slovenskem prostoru je bil vzpostavitev Listine raznolikosti Slovenija. Na stičišču vseh deležnikov oz. zainteresiranih strani smo jo tako slavnostno vzpostavili 14.11. 2017, ko jo je podpisalo prvih 59 slovenskih podjetij in organizacij.

KRATEK POVZETEK PROJEKTA

Naslov projekta:

I.D.E.A.S. – Inclusion.Diversity.Equality.Awareness.Success.
(Launching Diversity Charters in Slovenia, Croatia and
Romania)

Financer:

Evropska komisija, Generalni direktorat za pravosodje in potrošnike, Program za pravice, enakost in državljanstvo.

Vodilni partner projekta:

DOBROVITA d.o.o.

Partnerji:

ŠENTPRIMA – Zavod za rehabilitacijo in izobraževanje
SKUP – Skupnost privatnih zavodov
HR PSOR – Hrvatski poslovni savjet za održivi razvoj
NACS – National Agency for Civil Servants Romania
APSD – Agenda21
Forum for International Communications

Pridruženi partnerji:

MDDSZ – Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
ZIZRS – Združenje izvajalcev zaposlitvene rehabilitacije
CNVOS – Center za informiranje, izobraževanje in razvoj nevladnih organizacij
ZDS – Združenje delodajalcev Slovenije
IMS – Enterprendre pour la Cite (Francoska listina raznolikosti)

Glavni cilj projekta:

razvoj, vzpostavitev nacionalnih Listin raznolikosti (t.i. Diversity Charters) v Sloveniji, Romuniji in na Hrvaškem ter pomoč pri pri implementaciji listine v organizacije.

Specifični cilji projekta:

  • Razvoj in vzpostavitev Listin raznolikosti v 3 državah ter spodbujanje izmenjave dobrih prakse ter izkušenj med različnimi deležniki.
  • Razvoj in vzpostavitev Listin raznolikosti v 3 državah ter spodbujanje izmenjave dobrih prakse ter izkušenj med različnimi deležniki.
  • Razvoj in izvedba izobraževalnega programa ter svetovanje pri vključevanju ter vodenju raznolikih zaposlenih v gospodarskem sektorju.
  • Razvoj in izvedba izobraževalnega programa ter svetovanje pri vključevanju ter vodenju raznolikih zaposlenih v javnem sektorju.
  • Ozaveščanje vseh zainteresiranih o prednostih zaposlovanja in vodenja raznolikih zaposlenih, o možnosti prostovoljnega pristopa k podpisu Listine raznolikosti v 3 državah ter promocija Listin.

Strokovni svet projekta:

predstavniki zgoraj naštetih slovenskih partnerjev (pobudnikov Listine raznolikosti Slovenija) ter pridruženih partnerjev projekta.

Trajanje projekta:

01.01.2017 do 31.12.2018

Evalvacija projekta:

Končno evalvacijsko poročilo

Podpisniki

Vsi Podpisniki