EU Platform of Diversity Charters Meeting

EU Platform of Diversity Charters Meeting

//EU Platform of Diversity Charters Meeting

EU Platform of Diversity Charters Meeting

slide (13)
29.01.2018

29.-30. Januar – srečanje Listin raznolikosti v Lizboni, na katerega je, prvič po vzpostavitvi, vabljena tudi Listina raznolikosti Slovenija

 

Podpisniki

Vsi Podpisniki