Razvijamo organizacijsko kulturo, ki temelji na enakih možnostih, vzajemnem spoštovanju, sprejemanju in vključevanju raznolikih zaposlenih

Razvijamo organizacijsko kulturo, ki temelji na enakih možnostih, vzajemnem spoštovanju, sprejemanju in vključevanju raznolikih zaposlenih

Iz priročnika Upravljanje raznolikosti v podjetju, Šentprima, 2015.

Kako zgraditi vključujoče in harmonično delovno okolje?

Predpogoj za nastanek uspešnega, raznolikostno-usmerjenega podjetja je kultura podjetja, ki zavestno ceni in promovira raznolikost. Organizacija naj razvija strategije za vzpostavitev ravnotežja med razlikami in podobnostmi in za uporabo tega ravnotežja za ustvarjanje dodane vrednosti. (Keil in drugi, 2007)

  • Za razvoj in ohranitev močne in raznolike kulture podjetja je treba vzpostaviti enako močno in jasno opredeljeno strategijo in vizijo podjetja, ki vključuje raznolikost kot ključno komponento.
  • Za dobro upravljanje raznolikosti podjetje potrebuje izjemno transparenten sistem ocenjevanja delovne uspešnosti.
  • Ocenjevanje delovne uspešnosti mora biti neodvisno od rase, narodnosti ali barve kože, spola, veroizpovedi itd.
  • Dobro si oglejte posamezne raznolikostne sestave svojih oddelkov, skupin in projektov in razmislite o sposobnostih, talentih, izkušnjah, osebnih značilnostih in poklicih.
  • Ko opazite diskriminacijo ali zapostavljanje zaradi osebnih okoliščin, se s tem problemom nemudoma soočite in ukrepajte.
  • Razvijte inovativni sistem pridobivanja in izbiranja novih kadrov. Ljudi kakšnih profilov in sposobnosti potrebujete?
  • Razvijte svoje vodje v prave zglede za spoštovanje raznolikosti, ki resnično verjamejo, da raznolikost odgovarja na potrebe podjetja in je ključni del njegove identitete. (Keil in drugi, 2007)

Tako kot izboljšanje raznolikosti delovne sile, podjetja potrebujejo tudi znanja za njeno učinkovito upravljanje in vzpostavljanje okolij, ki bodo zagotovila spoštovanje in enakost za vse. Podjetja so odgovorila na to potrebo z izvedbo vrste politik in praks na področju upravljanja s človeškimi viri, ki so namenjeni izboljševanju delovnega okolja in izkušenj osebja. (Keil in drugi, 2007)

Nazaj

Podpisniki

Vsi Podpisniki