Prepoznavamo raznolikost strank

Prepoznavamo raznolikost strank

Iz priročnika Upravljanje raznolikosti v podjetju, Šentprima, 2015.

1. POTREBE STRANK/KUPCEV

Prednost upoštevanja potreb strank = Razvijajoča se poslovna strategija, ki odseva (spreminjajoče se) potrebe strank in kupcev.

Postavite potrebe strank/kupcev v ospredje svoje poslovne strategije in procesa planiranja:

  • Uporabite rezultate raziskav o raznolikosti na trgu za razvoj produktov in storitev.
  • Razvijte dostopne zunanje komunikacijske sisteme, ki bodo omogočili povratne informacije s strani strank/kupcev (tako obstoječim kot novim). Tako pridobljene povratne informacije vključite v redne postopke izboljševanja delovnih procesov. (Keil in drugi, 2007)

2. NOVI TRGI

Prednost raziskovanja novih/potencialnih trgov = Povečan dostop do novih trgov s priložnostmi za razvoj in diverzifikacijo produktov/storitev.

  • Prepoznajte raznolikost in nabor potencialnih trgov, ki jih lahko naslovite (starostne skupine, spolna usmerjenost, etnične skupine, različne invalidnosti).
  • Raziščite potrebe različnih skupin znotraj potencialnih trgov. Pridobite odziv strank/kupcev z vseh trgov in razvijte oglaševalski material, ki bo dostopen vsem.
  • Odkrijte in uporabite nove priložnosti v medijih za osredotočanje oglaševanja na nove skupine.
  • Razmislite o usposabljanju zaposlenih za pridobivanje kvalifikacij in diplom za ravnanje s specifičnimi skupinami (npr. znakovni jezik za gluhe). (Keil in drugi, 2007)

Nazaj

Podpisniki

Vsi Podpisniki