DAN RAZNOLIKOSTI (1. konferenca raznolikosti z mednarodno udeležbo)

DAN RAZNOLIKOSTI (1. konferenca raznolikosti z mednarodno udeležbo)

december 2018

Decembra 2018 bomo organizirali 1.konferenco Listine raznolikosti Slovenija z mednarodno udeležbo partnerjev iz Hrvaške, Romunije ter Francije. Predstavljeni bodo rezultati projekta I.D.E.A.S., sledilo bo slavnostno podpisovanje Listine.

Podpisniki

Vsi Podpisniki